Om os

Præsentation af foreningen

Voldby forsamlingshus drives af ” Voldby og omegns beboerforening og forsamlingshus”. Foreningen består af frivillige som  vil gøre en indsats for byen og omegnen.

Foreningen har en bestyrelse der står for det praktiske omkring forsamlingshuset. Der  indkaldes efter behov til arbejdsdage hvor huset vedligeholdes

Til arbejdsdagene er  alle velkomne til at give en hånd med.

Bestyrelsen omdeler hver sommer en folder i Voldby og omegn. Folderen reklamere for de arrangementer som er i løbet af året.

Du kan støtte arbejdet med forsamlingshuset og borgerforeningen ved at:

Betale kontingent Alle kan blive medlem.

Bruge forsamlingshuset til egne fester og højtideligheder.

Møde op til arrangementer og arbejdsdage i det kommende år

Foreningen er åben for nye tiltag og initiativer. Har du lyst til at være med er du velkommen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen  en gang om året.