Betingelser

Volby Forsamlingshus drives af ” Voldby og omegns beboerforening og forsamlingshus”

Almindelige lejebetingelser:

 • Lejemål kan kun indgås med personer der er myndige. Lejeren bærer det fulde ansvar for det lejede og er erstatningspligtige overfor skader på det udlejede.
 • Kun de i lejekontrakten udlejede lokaler må benyttes, tages flere lokaler i brug, beregnes leje af øvrige.
 • Ved reservering af forsamlingshuset indbetales 500kr. i depositum. Depositum fra trækkes den endelige husleje men tilbagebetales ikke hvis lejen ikke gennemføres. Reserveringen træder først  i kraft når depositum er modtaget.
 • Husk at tage hensyn til naboer hold vinduer lukket efter kl. 22.
 • Parkeringspladsen skal ryddes op og det henstilles at benytte toilet faciliteterne i forsamlingshuset i stedet for området uden om.
 • Ved lejemålets ophør, aftørres borde og stole og de stables i depotrummet. Gulvene fejes i salene, køkken og forgang.
 • Service og køkkengrej skylles af før det kommer i opvaskemaskinen.
 • Affaldscontaineren bruges hovedsageligt til køkkenaffald .Kan affaldet ikke være i containeren – er det lejer som er ansvarlig for at få det fjernet.
 • Service, køkkengrej, køleskab, stole og borde skal være rengjort og sat på plads, Parkeringsplads være opryddet ellers forbeholder udlejer sig ret til at lade dette udføre  – for lejers regning.
 • Lejeren har pligt til at oplyse om skader på service og køkkengrej. Service erstattes med 10 kr. pr. del.
 • Lejeren har pligt til at oplyse om eventuelle påførte skader på bygninger og inventar og erstatte dette.
 • Der må ikke opklæbes på vægge, døre og lofter.

Afregning foretages ved aflevering af nøgle eller efter aftale med udlejer.

 • Mette Stage Sørensen:
 • Veggerslevvej 7,  8500 Grenå
 • Mobil. 51 76 41 54
 • Konto Andelskassen: 5976 1045430
 • Mobil pay 56097 – huske at skrive hvad du betaler for