Faciliteter

Voldbyforsamlingshus gør deres ypperste for at skabe rammerne omkring dine arrangementer. Neden for kan du se billeder og ligende fra vores lokale.

 

Ring til os for at book en tid i nogle omgivelser du ikke vil glemme!
Kontakt os nu!